Kriterier og søknad

Følgende plantemateriale eller produkter basert på slikt materiale kvalifiserer for bruk av veremerket PLANTEARVEN:

  • Sorter fra planteforedling for norske forhold, både gamle landsorter oppstått ved enkle utvalg hos bønder og sorter fra profesjonell planteforedling som helt eller delvis benytter nasjonale genressurser
  • Varianter av nytteplantene som har oppstått etter at enkeltpersoner har oppdaget, oppformert og tatt vare på tilfeldige krysninger eller mutasjoner
  • Innførte planter som gjennom lang tid har tilpasset seg norske vekstbetingelser slik at de er unike og verdifulle for Norge
  • Nyttevekster som har sitt opprinnelsesområde i Norge, f.eks. viltvoksende gras, bær, krydderurter og medisinvekster
     

Vi får ofte spørsmål om hvor gamle plantene må være for at de skal kunne være PLANTEARVEN-planter. Til det er å si at det etter siste krig kom store forandringer mot det mer moderne sortsmaterialet vi har i dag, både av jord- og hagebruksvekster. Gamle typer av kulturplanter som ble dyrket på eget frø eller ved at man fikk røtter eller stiklinger av familie, venner eller naboer ble erstattet med importerte planter og frø.

Som en hovedregel bør derfor opphavet til plantene kunne dokumenteres fra før 1940 for å kunne bli godkjent for PLANTEARVEN. I spesielle tilfelle kan dette dog fravikes.

Søknad om registrering / godkjenning av planter til merkevareordningen gjøres på dette skjemaet:

Registreringsskjema Plantearven

Vær nøye med å dokumentere plantens opphav.

Utfyllt skjema sendes til Norsk genressurssenter på adressen  genressurser@bioforsk.no som avgjør om planten eller produktet kan godkjennes.

Informasjon om godkjente planter / produkter blir fortløpende omtalt på PLANTEARVENs websider.