Varemerket

Genressurssenteret forvalter varemerket PLANTEARVEN®. Dette er en merkevareordning som også benyttes til generelt å øke kunnskap om betydningen av genressursene og at det er viktig å bruke og ta godt vare på dem.

Ved å kjøpe planter og produkter merket med PLANTEARVEN®:

  • får du planter og planteprodukter som er en viktig del av kulturhistorien
  • blir du en del av et nettverk som sørger for at genressurser og kulturhistorie blir tatt vare på gjennom bruk .
  • får du planter som har bevist robusthet og evne til å trives i vårt klima og i vår kultur gjennom lange tider.

Planter og andre produkter som er godkjent for omsetning under varemerket PLANTEARVEN® blir fortløpende presentert under Tilgjengelieg planter i menyen til venstre.

Hvem kan bruke varemerket?

Varemerket kan benyttes fritt av alle som ønsker å produsere og omsette planter eller andre produkter som tilfredsstiller kriteriene for PLANTEARVEN®-produkter.

Søknad om godkjenning / registrering av PLANTEARVEN®-planter eller godkjenning av bruk av varemerket i produksjon gjøres på eget registreringsskjema som sendes Genressurssenteret.

Genressurssenteret markedsfører merket PLANTEARVEN® med egen logo og grafisk profil. Bedrifter og organisasjoner med virksomhet knyttet til PLANTEARVEN, f.eks. innen omsetning av gamle plantesorter, tilbys å bruke varemerket, enten alene eller sammen med bedriftens egen logo.

Planteprodukter som tilhører PLANTEARVEN:

PLANTEARVEN® er først og fremst forbeholdt omsetning og salg av levende planter eller oppformeringsmateriale som frø, knoller, løk, rotdeler eller stiklinger. Forutsatt at kriteriene for godkjenning er oppfylt kan imidlertid også andre plantebaserte produkter, som f.eks. mat og spiselige produkter, få benytte varemerket.