Sverdlilje

 Iris pseudoacorus 

 
 
 
 
 
 

Foto: © Per Arvid Åsen

Foto: © Per Arvid Åsen

Generell historie:

Denne flotte meterhøye planten med store, gule blomster vokser vilt i Midt-Norge helt opp til Vesterålen, i næringsrik sump, sumpskog og fuktig eng *.

Den kom tidlig i bruk som hageplante. Selv om den blir flottest på fuktige plasser, klarer den seg i vanlig jord også.

Plantens historie:

Plantene som produseres ved Vestlandsstauder, kommer fra Hakallestrand og en hage etablert i 1930-40 åra.

Formering og stell:

Sverdlilje vokser i tuer, men blir den stående lenge på samme plass, danner den ringer. Den har kraftige rotstokker i overflata, og disse kan deles med tanke på formering. Den er ikke spesielt sykdomsutsatt.

Planten produseres ved:

Heidatun Staudegartneri
6133 Lauvstad
Tlf.47289602
email: heidatun@tussa.com