Iris aphylla

Iris aphylla. Foto Adi Bertoli

Generell historie:   

Iris er en svært innholdsrik planteslekt med over 300 arter fra tempererte områder på den nordlige halvkule. Iris har svært lang historie som hageplante. Mer informasjon om historie og ulike typer av Iris finnes i denne artikkelen: Iris – symbol på paradiset.   

Iris aphylla er en frisk og frodig plante som vokser veldig kraftig. Bladene kan bli en halv meter høye ut på høsten. Den blomstrer første gang i juni, når planten er lav og kompakt i veksten. 

Andre blomstring kommer i september og da på høyere forgreinede stilker over bladverket. Blomsten er fin og mørkfiolett med hvitt skjegg. Iris aphylla egner seg godt til snitt.

Iris aphylla har ikke noe norsk navn. 

Denne plantens historie:

 Denne planten er fra en gammel hage på et småbruk i Nord-Fron i Oppland.  Informasjon og planter kommer fra nåværende eier.    

Mor til dagens eier antas å ha hatt med seg planten fra sitt barndomshjem i nabolaget da hun flyttet til småbruket i 1939.  Hagen grodde etterhvert igjen, men noen få planter overlevde inntil plantene ble berget og tatt vare på hos Sjoa Stauder. Planten finnes i flere andre gamle hager på gårder og plasser i området. 

 Formering og stell:

Planten liker god hagejord og egner seg godt i stauderabatter. I skrinn sandjord vil den være mer kompakt og mindre frodig, men like villig. Den egner seg også til fjellhageanlegg. Den krever full sol.

 Planten oppformeres ved:

Sjoa Stauder
Nordre Eide
2670 Otta
Tlf. 99702653
e-post: ad-b@online.no

Og selges i beskjedent antall fra:
Bogrønt Bjørke gartneri i Kvam
Tlf 91575074
e-post: bjorke@bogront.no