Hageiris

 
 

Foto: Mari Marstein

Generell historie

Iris x germanica, på norsk germaniris eller hageiris er en av de eldste typene Iris som er brukt som hageplante. Den er en naturlig hybrid som har vært kjent i Europa i over 1000 år. F.eks. ble den dyrket ved klosteret St. Gallen i Sveits på 800-tallet. Den opprinnelie germanirisen kom fra Sør-Europa og ikke fra Tyskland som navnet kunne tyde på.

Planten kom tidlig til Norge og er omtalt i Christian Gartners bok Horticultura i 1694 under navnet Iris vulgare. Den opprinnelige Iris x germanica er blåfiolett med innslag av hvitt ved basis, har brunfiolette årer og gul behåring. Etterhvert har det kommet mange ulike fargevarianter, blant annt gjennom krysninger med andre Iris-arter. Det kommer nye sorter på markedet hvert år.

Planten som er omtalt og avbildet her ligner svært på en gammel sort ved navn ‘Amas’. Det er sannsylig, men ikke helt sikkert at det er denne sorten som er bevart og omsettes som en PLANTEARVEN-plante.

Plantens historie

Denne planten kommer fra husmannsplassen Tangen under Flakstad i Vestre Udnes. Endel Iris-røtter fra denne plassen ble hentet til samlingene ved Gamle Hvam museum. Det meste var Iris aphylla, men inniblant disse dukket det også opp en plante av hageiris. Planten antas å være svært gammel. Den siste som bodde på Tangen var født i år 1900.

Formering og stell

Hageiris er en robust og frisk plante. Planten har liggende rotstokker i jordoverflaten og er lett å formere ved deling av røttene.

Planten produseres ved:

Marit Myrstad
Torgunrud, 2093 Feiring
Tlf.: 91692122
Epost: maritmyrstad@yahoo.no       

I forbindelse med åpne dager og hagevandringer på Gamle Hvam museum kan man også være heldig å finne planten til salgs der. Planter selges herfra etterhvert som plantene vokser og kan deles.

Besøksadresse: Hvamsveien, 2165 Hvam
E-post: mari@gamlehvam.no
Kontaktperson: Mari Marstein