Sverdliljefamilien

 
 
 

Iris sibirica. Foto: Mari Marstein

Iris – et symbol på paradiset

Iris er en svært innholdsrik planteslekt, og har mange steder blitt brukt som symbol på paradiset. Iris har svært lang historie som hageplante, og det finnes rundt 300 arter av Iris fra de tempererte soner på den nordlige halvkule. Les mer om Iris i Knut Langelands artikkel på denne nettsiden.

Disse typene av Iris selges som PLANTEARVEN-planter:

Iris aphylla

Sibiriris - Iris sibirica

Sverdlilje - Iris pseudoacorus

Hageiris – Iris x germanica ‘Amas’