Hvit Ridderspore


Foto: Mari Marstein

Foto: Mari Marstein

Delphinum hybridum 

Generell historie 

Ridderspore stammer fra Øst-Europa og kom til Norge som hageplante på 1700-tallet. Høye hybrider av ridderspore kom på markedet på 1800-tallet. De eldste typene av ridderspore har blomster i ulike blåfarger.Sorter med rosa, hvite eller kremgule blomster er nyere typer. 

Ridderspore har fått sitt navn etter en lang spore på blomsten. Denne minner også om snuten på en delfin, derav det vitenskapelige navnet Delpinum. 

Planten er giftig, og tørket ridderspire ble i gamle dager strødd i i hårbunn og i parykker for å ta knekken på hodelus. 

Foto: Mari Marstein

Foto: Mari Marstein

Plantens historie:

Denne hvite riddersporen stod på Løkentoppen på midten av 1950-tallet. Den var etter Mor Løken, som var gift med smed Ole Løken ved Akershus landbruksskole, og Løkentoppen var tjenestebolig for dem. “Mor Løken”, som het Aagodt Løken (1882-1972) var veldig flink med planter. Hun var blant annet den lokale leverandøren av myrt til bryllup og begravelser. 

Planten er samlet inn og finnes bevart ved Gamle Hvam museum. 

Formering og stell:

Ridderspore liker ikke å bli forstyrret, men kan deles og flyttes tidlig om våren eller om høsten. Ridderspore kan også sette frø, men det gir nokså uensartede planter. Høye typer kan trenge oppbinding, og de gjør seg best inntil en vegg eller foran et tre. 

Planten produseres ved:

Planten er foreløpig bare til salgs til besøkende ved Gamle Hvam museum, i den grad planter i hagen kan deles fra. Det selges ferdig pottede planter ved den årlige hagevandringen i begynnelsen av juli og på Gamle Hvamsdagen ca 20 august.

Program og kontaktopplysninger for Gamle Hvam museum finnes på http://www.akersmus.no/gamlehvam/