Hagekystfrøstjerne

Thalictrum minus ssp. adiantifolium

Foto: © Brynhild Mørkved

Foto: © Brynhild Mørkved

Generell historie

Dette er en av de mange frøstjernene som har gule eller gulgrønne støvbærere. Som hos alle frøstjerner er det de lange støvbærerne som er det dominerende på blomsten.

Disse artene har flotte, bregnelignende blader og plantene er dyrket for bladverket. De har vært mye brukt og fantes nok i mange hager fra ca 1850 og fremover. I dag er de ikke så vanlige lenger. Det er mange arter som ligner hverandre og derfor har man litt dårlig informasjon om enkeltartene.

I Danmark ble “bregnefrøstjerne” som den heter der, utbudt til salgs første gang i 1898. Den er dyrket i Stavanger fra ca 1910. I norske plantekataloger fra 1900 til 1940 er hagekystfrøstjerne en relativt vanlig art.

Bladene er store og 3-4 ganger finnet. Omrisset av bladet har trekantform, og hvert blad består av mange småblad.Småbladene er ganske brede og korte, 1-1,5 cm.

Foto: © Brynhild Mørkved

Foto: © Brynhild Mørkved

Plantens historie

Planten som er i produksjon er en gammel hageart fra Slettmo i Balsfjord i Troms. Der finnes den i mange gamle hager.

Formering og stell

Den formeres ved deling. Den er robust og trives i både sol og halvskygge og vil ha god hagejord. Den blir 70-100 cm høy og i blomstringstiden trenger den støtte for ikke å legge seg ned.

Planten kan skaffes fra:

Rå videregående skole
Laskenvegen 3, 9475 Borkenes
Tlf 77 02 26 00
email: oddny.nilssen@troms.vgs.no
Kontaktpersoner: Oddny Nilsen / Harald Bjørn Gideonsen

Planten er til oppformering hos:

Sissels stauder
7517 Hell
Tlf. 74806269
post@stauder.no