Bjørnerot

Meum athamanticum

Foto: Dagrun Molvik

Foto: Dagrun Molvik

Generell historie:

Bjørnerot er en gammel kulturplante som er brukt til både nytte og pryd. Hele planten har en duft og smak av krydder som kan minne om karri. Bjørnerot er brukt både som smakstilsetning i mat og rotstokken er brukt som grønnsak. Bladverket er brukt som grønt innslag i buketter.

Planten har vært dyrket lenge i Norge, og ble f.eks. omtalt i verket Væxtlivet i Norge av F.C. Schübeler i 1879. Bjornerot er eneste plante i slekten Meum. I dag er den sjelden å finne til salgs.

Bjørnerot blir ca ca 35 cm høy og blomstrer med hvite skjermer i juli og august. Bjørnerot vokser i tette tuer. Bladverket er mørkegrønt og finflika, det ligner dill og er grasiøst og dekorativt heile sesongen.

Navnet bjørnerot har planten fått fordi man på rothalsen kan finne et tett lag av brune trevler fra tidligere års blader som skal minne om ragget på en bjørn.

Plantenes historie:

Bjørnerot har vært vanlig i gamle hager på Vestlandet siden tidlig på 1900-tallet, kan hende lenger tilbake også. Fem gamle planter av bjørnerot blir oppformert og solgt som PLANTEARVEN® stauder

Plante 1. Opphavet til denne ble samlet inn på 1970-tallet. Hun som ga fra seg planten var født i 1884 og hadde hatt planten siden hun var ung. Planten stammer fra en gård på Lauvstad i Volda.

Plante 2. Denne stammer fra hagen til en dame på Hakallestrand i daværende Sande kommune. Hus og hage fulgte familien og to generasjoner senere overlot eierne røttene av bjørnerotplantene til staudegartneriet Vestlandsstauder som nå oppformerer og selger planten.

Plante 3. Materialet stammer fra en forvillet/naturalisert plante som er funnet i en rik, varm og sørvendt bakke nær en veikant, øst for Viki i Bygland kommune i Setesdal i Aust-Agder. Alder og herkomst er ukjent, men alt tyder på at planten har stått her svært lenge.

Plante 4. Denne stammer fra Presteid på Hamarøy i Nordland, der planten har stått fra ca 1930. Denne er også bevart i Tradisjonshagen ved Botanisk hage i Tromsø.

Plante 5.  Denne kommer fra en gammel hage i Grønlandsvegen i Tromsø. Der til kom planten sannsynligvis fra Bjørkås gartneri i Tromsø. Meum er en av staudene som står på listen over plantene i hagen på Bjørkås i 1902 og arten er solgt fra gartneriet hvert år siden 1909. Planten er bevart i Tradisj0nshagen. 

Formering og stell:

Bjørnerot kan bli svært gammel, og den liker å stå i ro på samme sted i mange år. Planten trives både i sol og skygge og er svært hardfør. Formering kan skje med frø, men frøet mister raskt spireevnen. Modent frø vil også trenge en kuldebehandling for å spire.

Plantene produseres / oppformeres ved:

En av typene er allerede i handelen, og det er planten fra Lauvstad (Plante 1). Den produseres og selges fra Heidatun Staudegartneri som ligger i Lauvstad. Heidatun er også i gang med å oppformere Plante 2 som er funnet på Hakallestrand. Plante 3 og 4 er også foreløpig til oppformering, hos henholdsvis Bibbis stauder i Vestfold og Sissels Stauder i Trøndelag. Plante 5 er til oppformering hos Marit Myrstad på Torgunrud.

Heidatun Staudegartneri
6133 Lauvstad
Tlf. 47289602
E-mail: heidatun@tussa.com

Bibbis Stauder,
Buskveien 15,
3154 Tolvsrød
Tlf. 33326716
e-post: post@staude.no
Web-side: www.staude.no

Sissels stauder
7517 Hell
Tlf. 74806269
E-mail: post@stauder.no

Marit Myrstad
Torgunrud, 2093 Feiring
Tlf.: 91692122
Epost: maritmyrstad@yahoo.no