Skjermplantefamilien

Bjørnerot – Meum athamanticum

Stjerneskjerm – Astrantia major