Smalbladet mjødurt

Filipendula angustiloba

Foto: © Brynhild Mørkved

Foto: © Brynhild Mørkved

Generell historie:

Som det foreslåtte navnet tilsier har denne planten smalere blad enn sine artsfrender. Den finnes viltvoksende i østlige Sibir. Se nærmere beskrivelse på nettflora-sidene.

Plantens historie:

Plantematerialet til salgs under PLANTEARVEN® kommer fra Hadsel i Vesterålen. Her ligger restene av prost Sigvart Nielsen’s pensjonisthage på gården Lyngen ovenfor prestegårdshagen. Prostens hage ble anlagt i 1937, men arten er ikke nevnt i oversikten over artene i selve prestegårdshagen.

Den er heller ikke nevnt i noen slags staudelitteratur, og dette er eneste stedet i Norge den er funnet. Selv om den ikke har så høy alder i Norge, er den så spesiell at den er vel verdt å bli klassifisert som en PLANTEARVEN®-plante.

Materiale finnes nå i klonarkivet i Botanisk hage og ved morplantefeltet på Rå videregående skole.

Formering og stell:

Som de andre mjødurtartene er dette en robust og konkurransedyktig plante, som krever lite stell. Den passer i enkelstående grupper, eller i stauderabatter.

Planten produseres ved:

Rå videregående skole
Laskenvegen 3,
9475 Borkenes
Tlf 77 02 26 00
email: oddny.nilssen@troms.vgs.no
Kontaktperson: Oddny Nilsen