Rosa kjempemjødurt

Filipendula kamstschatica f. Rosea

Foto: © Brynhild Mørkved

Foto: © Brynhild Mørkved

Generell historie:

Se PLANTEARVENS nettflora for generell informasjon om rosa kjempemjødurt.

Plantens historie:

Rosa kjempemjødurt er en typisk bytteplante/arveplante som man tar med seg når man etablerer nytt hjem. Den finnes noen få steder i Vesterålen, men er mer vanlig på Helgelandskysten. Den finnes også noen få steder på Sørlandet og på Vestlandet.

To typer av Rosa kjempemjødurt er godkjent som PLANTEARVEN-stauder. Begge er fra Nord-Norge og samlet inn til Tradisjonshagen ved Botanisk hage i Tromsø og finnes bevart der.

Den ene typen er hentet fra Hamsunds gate på Stokmarknes i Hadsel kommune i Vesterålen. Den kommer opprinnelig fra en gammel hage på Austringen på Dyrøya i Øksnes kommune, der den fantes allerede ca 1930.

Den andre typen kommer fra Solfjellsjøen på Dønna, hvor den ble funnet i en gammel hage på Vollhaugen. Huset ble revet i 1983, og nå er restene etter hagen omgjort til parkeringsplass.

Den første typen fra Stokmarknes produseres og selges fra Rå videregående skole. Den andre oppformeres og selges fra Bibbis stauder i Vestfold.

Formering og stell:

Dette er en svært robust og konkurransedyktig plante, som krever lite stell. Den passer i enkelstående grupper, eller i stauderabatter, og har blitt mye brukt som leplante på Helgelandskysten.

Planten produseres ved:

Rå videregående skole
Laskenvegen 3,
9475 Borkenes
Tlf 77 02 26 00
email: oddny.nilssen@troms.vgs.no
Kontaktperson: Oddny Nilsen

Bibbis stauder
Buskveien 15,
3154 Tolvsrød
Tlf. 33326716
epost: post@staude.no
Webside: www.staude.no