Purpurmjødurt

Filipendula purpurea

Foto: © Reidun Sivertstøl

Foto: © Reidun Sivertstøl

Generell historie

Denne stauden blir 80-100 cm høy, ofte med lysende karminrosa blomster, men den fins i flere fargevarianter. Reidun Sivertstøl på Heidatun Staudegartneri forteller at purpurmjødurt var vanlig i gamle dager på Sunnmøre, mest langs kysten, og ble spredt via slekt og venner.

Det nordnorske materialet av purpurmjødurt har svakt rosa blomster.

Planten har tildels vært forvekslet med astilbe, da den kan likne litt. Dermed stemmer ikke plantebeskrivelsen i gamle bøker alltid overens med planten som idag heter Filipendula purpurea etter internasjonal standard.

Les og lær mer om purpurmjødurt på PLANTEARVENS nettflora-sier:

Foto: © Brynhild Mørkved

Foto: © Brynhild Mørkved

Plantenes historie:

PLANTEARVEN® har flere produsenter av purpurmjødurt, med materiale fra fire ulike steder i landet:

Materialet som er tilgjengelig fra Heidatun staudegartneri stammer fra Volda og fra en hekk plantet i slutten av 1920-åra.

Det andre plantematerialet, som er en lysere form (det nederste bildet) finnes i klonarkivet i Botanisk hage i Tromsø. Noe av det samme materialet er flyttet til et morplantefelt på ved Rå videregående skole der det produseres nye planter.

Denne planten kommer fra prost Sigvart Nielsens pensjonisthage på Lyngen gård ovenfor den gamle prestegårdshagen på Hadsel i Vesterålen. Restene etter denne hagen står nå i utkanten av et granplantefelt. Purpurmjødurt er en av artene som står på listen over de artene som fantes i prestegårdshagen.

En må anta at materialet på Lyngen er flyttet fra prestegårdshagen. I dag finnes den ikke i det som en gang var prestegårdshagen. Herbariemateriale fra prestegårdshagen samlet i 1944 finnes i hageherbariet i Tromsø. Dette materialet har lyst rosa blomsterstand.

Den tredje planten av purpurmjødurt stammer fra Stjernehagen på Å i Lofoten. Dette er en gammel hage som har stått urørt siden 1920-tallet, med de samme plantene som sto i hagen allerede den gang. Denne planten produseres og selges fra Judiths urtehage. Stjernehagen er forøvrig en av 6 Lofothager som blir tatt holdt ved like og fungerer som bevaringssteder for historiske planter i samarbeid med Norsk genressurssenter.

Den fjerde typen kommer opprinnelig fra Bjørkås gartneri i Tromsø. Materialet er gitt til Tradisjonshagen i botanisk hage i Tromsø fra en hageeier i Balsfjord. Han arbeidet på Bjørkås gartneri på 1970-80-tallet og fikk planten da. Den har vært solgt fra Bjørkås gartneri hvert år siden 1909. Da under navnet Spiraea palmata og fra 1936 under navnet Filipendula purpurea elegans.

Formering og stell:

Purpurmjødurt har flikete, kraftig bladverk, og blomster i store flate kvaster. Blomstringstid er juli-august. Den vil gjerne ha fuktig jord og tåler noe skygge. Dette er en hardfør plante som kan leve lenge i ro på samme plass. Den brukes ofte som hekk. Planten ser ikke ut til å være spesielt utsatt for sykdommer.

Planten fra Volda skaffes fra:

Heidatun Staudegartneri (utsalg og bestilling)
6133 Lauvstad
Tlf. 47289602
email: heidatun@tussa.com

Planten fra Lyngen skaffes fra:

Rå videregående skole
Laskenvegen 3,
9475 Borkenes
Tlf 77 02 26 00
email: oddny.nilssen@troms.vgs.no
Kontaktperson: Oddny Nilsen

Planten fra Å skaffes fra:

Judiths Urtehage
Åsvn. 47
8310 Kabelvåg
Tlf. 76071566
email: judiths.urtehage@bluezone.no

Planten fra Bjørkås gartneri er til oppformering hos:

Marit Myrstad
Torgunrud, 2093 Feiring
Tlf.: 91692122
Epost: maritmyrstad@yahoo.no