Præriemjødurt

Filipendula rubra

Foto: © Brynhild Mørkved

Foto: © Brynhild Mørkved

Generell historie

Denne flotte planten kan bli hele 2 meter høy, med sterkt rosa blomster. Den er sjelden å se i norske hager. Den danner tette grupper, formerer seg med rotutløpere, og er generelt en svært robust og villig plante.

Les om præriemjødurt på PLANTEARVENS nettflora-sider.

Plantens historie:

Plantematerialet til salgs via PLANTEARVEN® kommer fra en gammel hage i Å i Vest-Lofoten. Hagen ble anlagt rundt 1910 og kalt “Stjernehagen” pga formen på bedet i midten. Det er ikke kjent hvor planten opprinnelig har blitt hentet fra, men så langt er dette det eneste gamle materialet vi kjenner fra Nord-Norge. Hagen har vært stelt og tatt vare på helt fram til 2002, men nåværende eier bor idag i Oslo.

Planten er ellers funnet i et par hager på Sørlandet. Materialet finnes også i klonarkivet ved Universitetet i Trømsø, og ved morplantefeltet på Stamplantestasjonen for Nord-Norge på Rå.

Formering og stell:

Dette er en svært robust og konkurransedyktig plante, som krever lite stell. Den passer i enkelstående grupper, eller i stauderabatter.

Planten produseres ved:

Judiths Urtehage
Åsvn. 47
8310 Kabelvåg
Tlf. 76071566
email: judiths.urtehage@bluezone.no

Rå videregående skole
Laskenvegen 3,
9475 Borkenes
Tlf 77 02 26 00
email: oddny.nilssen@troms.vgs.no
Kontaktperson: Oddny Nilsen

Bibbis stauder
Buskveien 15,
3154 Tolvsrød
Tlf. 33326716
epost: post@staude.no
Webside: www.staude.no

Planten er også under oppformering hos :

Sissels stauder
7517 Hell
Tlf. 74806269
post@stauder.no