Potentilla x Bicolor ‘Hamlet’

Foto: Håkon Vangsnes

Foto: Håkon Vangsnes

Generell historie

Potentilla eller mureslekten inneholder mange arter, hos oss både ville planter og hageplanter. De fleste mureartene er stauder, men den vanlige gulblomstrede buskmure Potentilla fruticosa er vedaktig og en liten busk. Sortene som selges som PLANTEARVEN-planter ligner denne, men er røde hybrider og kalles ofte for Hagemure.

Potentilla er et gammelt plantenavn som betyr kraftfull. Navnet kommer av at mange arter i slekten hadde betydning som legeplanter.

Plantens historie

Potentilla-sorten ’Hamlet’ står oppført med artsnavnet ”x bicolor” i gamle lister ved Hafrsfjord Staudegartneri og har vært i produksjon ved staudegartneriet minst så langt tilbake som til mellomkrigstiden.

I dagens nomenklaturliste ”List of names of perennials” er ikke dette artsnavnet nevnt. I denne lista er heller ikke sorten ’Hamlet’ nevnt, sannsynligvis fordi den er så gammel at den er gått ut av alle samlinger og sortiment på hele kontinentet.

To planter av ‘Hamlet’ er godkjent som PLANTEARVEN-planter. Den ene har vært i kontinuerlig produksjon ved Hafrsfjord staudegartneri og er fremdeles i salg derfra. Den andre er funnet i en gammel hage på Lauvstad i Volda, hvor den sannsynligvis hadde stått fra før krigen. Det er sannsynlig at denne også stammer fra Hafrsfjord Staudegartneri, fra tiden før dagens hagesentre så dagens lys og planter ble sendt i posten fra Hafrsfjord. Denne planten er tatt vare på og blir oppformert ved Heidatun staudegartneri.

Beskrivelse av planten

Muresorten Potentilla x bicolor ’Hamlet’ har mørk røde blomster og er ca 50 cm høy. Planten danner kraftige tuer som trives godt i vanlig næringsrik jord og på solrike steder. Den blomstrer fra juli til september. Bladverket er grålig grønt med delvis hårete blader. Planten er blomsterrik og kan stå lenge på ett sted og fremdeles ha god blomstring.

Formering og stell

Begge plantene trives best på solrike og varme voksesteder, den er robust og holdbar. Planten kan bare formeres ved deling fordi de fylte blomstene er sterile og ikke setter frø.

Planten selges en-gros og i detalj fra:

Hafrsfjord Staudegartneri,
Madlalia,
4044 Hafrsfjord
Tlf. 51555576 / 51552210
E-post: ole.lima@lyse.net

Heidatun Staudegartneri,
Løndalsvegen 54,
6133 Lauvstad.
Tlf. 47289602
E-post: heidatun@tussa.com