Fagermjødurt

Filipendula purpurea ‘Purpurascens’  

Foto: Brynhild Mørkved

Foto: Brynhild Mørkved

Generell historie

Fagermjødurt (F.r. ‘Purpurescens’) er en undergruppe av arten purpurmjødurt (F. purpurea) og noe lavere enn denne. Planten selges under sort-/kultivarnavnet ‘Tricolor’. Les mer om denne planten på vår nettfloraside. 

Plantens historie:

PLANTEARVEN® har materiale tilgjengelig fra klonarkivet ved Botanisk hage i Tromsø. En del av materialet ble i september 2006 flyttet til morplantefeltet på Stamplantestasjonen for Nord-Norge i Kvæfjord.  

Plantematerialet kommer opprinnelig fra en hage i Petersborggata i Tromsø, hvor den i alle fall vært siden 1930. I hageherbariet på Tøyen ligger det presset materialet av denne, innsendt av Severin Ytreberg fra Bjørkås i 1923. Ytreberg drev Bjørkås gartneri og skrev “Hagebok for Nord-Norge” i 1921. 

Mye taler for at dette materialet stammer fra Bjørkås gartneri. 

Fagermjødurt er den laveste av alle mjødurtartene. Det kraftige og flikete bladverket er flott og dekker bakken godt.

Foto: Brynhild Mørkved

Foto: Brynhild Mørkved

Om våren er bladene ganske rødfarget i nervaturen og langs nervene. Planten er derfor også meget dekorativ før blomstring. Den blomstrer i juli -august med rosa små blomster samlet i store og flate kvaster.  

Formering og stell:

Den vil gjerne ha fuktig jord, og tåler noe skygge. Dette er en hardfør plante som kan leve lenge i ro på samme plass. Planten ser ikke ut til å være spesielt utsatt for sykdommer.  

Planten kan skaffes hos:

Rå videregående skole
Laskenvegen 3, 9475 Borkenes
Tlf 77 02 26 00
email: oddny.nilssen@troms.vgs.no
Kontaktpersoner: Oddny Nilsen / Harald Bjørn Gideonsen  

Dragland planteskole
9420 Lundenes
Tlf. 77079107
email: draglandplanteskole@hotmail.com
http://www.draglandplanteskole.no/

Planten er også til oppformering hos:

Bibbis stauder
Buskveien 15,
3154 Tolvsrød
Tlf. 33326716
epost: post@staude.no
Webside: www.staude.no   

Sissels stauder
7517 Hell
Tlf. 74806269
post@stauder.no