Steigenlilje

Lilium monadelphum  

Foto: Brynhild Mørkved

Foto: Brynhild Mørkved

Generell historie

Steigenlilje er en svært vakker lilje med skarpt gule blomster. Lilium monadelphum kom til Norge fra Kaukasus ca 1820, og på 1800-tallet ble den dyrket her og der nord til Steigen. Den fantes i den kjente hagen som presten J. Wisløff anla i Steigen i 1872. Derfra fikk planten navnet Steigenlilje. I dag finnes den ikke i prestegårdshagen, men i mange andre gamle hager i Steigen.  

Blomstene til Steigenlilje ser ut som en liten ball, noe som skyldes at blomsterbladene er bøyd bakover. Det er som regel 10-20 enkeltblomster på hver plante.  

Plantens historie:

Steigenlilja som selges som en PLANTEARVEN -staude stammer fra Leknes i Lofoten, men før det er den kommet fra Steigen. Plantemateriale herfra finnes også i Tradisjonshagen i Botanisk hage i Tromsø.  

Steigenlilje har vært produsert og solgt fra Dragland Planteskole en tid, og ble godkjent som en PLANTEARVEN -plante i 2007.  

Formering og stell:

Steigenlilje er frodig, robust og hardfør. Den liker best næringsrik og fuktig jord, men er tilpasnings-dyktig og klarer seg under de fleste forhold.   

Foto: Åsmund Asdal

Foto: Åsmund Asdal

Planten oppformeres ved:

Dragland planteskole
9420 Lundenes
Tlf. 77079107
email: draglandplanteskole@hotmail.com
http://www.draglandplanteskole.no/

Planten er også til oppformering, men  foreløpig ikke i salg fra:

Sissels stauder
7517 Hell
Tlf. 74 80 62 69
post@stauder.no