Rød, fylt tusenfryd

Bellis perennis 

Foto: Reidun Sivertstøl

Foto: Reidun Sivertstøl

Generelt

Tusenfryd er en gammel tradisjonsrik plante som har vært brukt i uminnelige tider. På latin heter den Bellis perennis. Bellis betyr vakker og perennis betyr flerårig. De gamle, fylte småblomstra typene av tusenfryd fortjener dette navnet godt.

Munkene har hatt med seg tusenfryd fra land til land som en av sine medisinplanter. Fra 1600-tallet har den vært en kjent hageplante i Norge.

Fylt tusenfryd er steril og kan ikke formeres med frø. De er også i ordets rette forstand flerårige, i motsetning til nye frøsådde sorter som er vanlig i handel.


Denne planten

Denne spesielle tusenfryden er rød, fylt og småblomstra. Planten er kompakt, ca 10 cm og har lang blomstringstid – fra mai til september. Den har vært mye brukt i gamle hager på Vestlandet, som kantplante og på kirkegårder.

Planten kommer fra Hyen på sørsida av Nordfjorden. Der har den blitt dyrket siden 1954 -55. Ei ung dame som ble gift i Hyen, fikk den hos tanta si fra Bryggja på nordsida av Nordfjorden. Denne tanta var gift på Bryggja, men var født i Rugsund på sørsida av Nordfjorden. Ho hadde hatt tusenfryden med seg hjemmefra Rugsund, og vi kan derfor med stor sikkerhet vite at den kan spores tilbake til tidlig på 1900-tallet.

Tusenfryden har vandra på samme måten som folk gjerne gjorde i kystbygder i tidligere tider. Det var mest vanlig med båtskyss over og langs fjordene, både når ungdommer skulle finne seg ektemake, når slekter skulle samles, eller på reise for handel og i andre nødvendige ærend.

Formering og stell

Blomsten er steril, så den sår seg ikke. Årlig omplanting og deling gjør planten mer frodig og overvintringsdyktig.

Planten kan skaffes hos:

Heidatun Staudegartneri (utsalg og bestilling)
6133 Lauvstad
Tlf. 47289602
email: heidatun@tussa.com