Krusbladet reinfann

Tanacetum vulgare ‘Crispum’

Foto: © Brynhild Mørkved

Foto: © Brynhild Mørkved

Generell historie

I Danmark er krusbladet reinfann nevnt i litteraturen første gang ca 1650 og utbudt til salgs ca 200 år senere. I Norge nevnes den første gang i en liste over artene i Botanisk hage på Tøyen 1823.

Fra midt på 1800-tallet var den en relativt vanlig art i norske hager. Dette er en art som har vært en typisk “gi bort-plante” eller arve-plante. Bruken har gått sterkt tilbake etter krigen, og vi betrakter den som en relativt sjelden art i gamle hager i dag.

Til forskjell fra den langt mer vanlige reinfannen, har krusbladet reinfann, som navnet sier krusete blad. Slike varianter får tilleggsnavnet ‘Crispum’ eller ‘Crispa’.

Plantenes historie

To ulike planter av krusbladet reinfann  er registrert som PLANTEARVEN-planter; en fra Nord-Norge og en fra Sør-Norge. Planten fra nord som oppformeres er funnet ved kirkegårdsmuren ved den eldste kirkegården på Moskenes i Lofoten. I tidligere tider var det svært vanlig å plante reinfann på kirkegårdene. Restene etter disse plantingene finner vi dag gjerne ved kirkegårdsmurene.

Planter fra sør er fra gården Søndre Rolstad i Nes i Akershus, hvor den i følge giveren har vært fra før 1950. Planten er samlet inn og bevart ved Gamle Hvam museum og mormaterialet til videre oppformering kommer derfra. Planten kan også være tilgjengelig for besøkende på Gamle Hvam museum i den grad det blir tilgjengelig materiale fra deling og opprydding i bedene der.

Formering og stell

Den formeres ved deling. Trives best og gir mest blomster i god hagejord og sol. Men den kan også dyrkes skyggefullt.

Planten fra Lofoten kan skaffes fra:

Rå videregående skole,
Stamplantestasjonen for Nord-Norge
Laskenvegen 3, 9475 Borkenes
Tlf 77 02 26 00
email: oddny.nilssen@troms.vgs.no
Kontaktpersoner: Oddny Nilsen / Harald Bjørn Gideonsen

Planten fra Nes skaffes fra:

Marit Myrstad
Torgunrud, 2093 Feiring
Tlf.: 91692122
Epost: maritmyrstad@yahoo.no

Foto: Mari Marstein

I forbindelse med åpne dager og hagevandringer på Gamle Hvam museum kan man også være heldig å finne planten til salgs der. Planter selges herfra etterhvert som plantene vokser og kan deles.

Besøksadresse: Hvamsveien, 2165 Hvam
E-post: mari@gamlehvam.no
Kontaktperson: Mari Marstein