Høstasters blå

Foto: Mari Marstein

Generelt:

Asters er en stor plantegruppe som fordeler seg på to store planteslekter; den europeiske Aster-slekten og den nordamerikanske Symphyotrichum. Typer av asters ble tidlig dyrket som hageplanter i Europa, og i Norge har noen av artene vært kjent i 2-300 år. Mer om asters kan leses i Vibekke Vanges artikkel om Asters – høstens blomstrende staude på denne siden.

Virginia-asters fikk navnet etter delstaten Virginia  som igjen fikk navn etter den engelske jomfrudronningen Elizabeth I. Det vitenskapelige navnet kommer fra den nordamerikanske østkysten som het Ny-Belgia da planten fikk navn på slutten av 1600-tallet, og som senere ble innlemmet i Virginia. Planten kom til Europa i 1710 og til Norge omtrent hundre år senere. Det finnes mange ulike sorter og noen av dem var dyrket her i landet i 1920-årene. 

Virginiaasters har spinkle blomster i blått. Blomstene sitter oppover hele stengelen og ikke bare i toppen som de fleste andre astersarter. Plantene blir opptil 150 cm høye og er godt forgrenet.

Denne plantens historie:

Denne planten har vokst på Hvam siden før 1950. Til hagen der den ble funnet ble den sannsynligvis i sin tid kjøpt av den kjente gartner Skancke på gartneriet på Akershus landbruksskole på Hvam. Gartner Bjarne Skancke hadde tidligere drevet gartneri i Vormsund, fra tidlig på 1930-tallet, og mange planer som senere ble solgt fra Hvam fantes nok også i gartneriet i Vormsund.

Formering og stell:

Alle asters liker sol og varme. Virginaasters er litt mindre hardfør enn mange andre asterstyper, men klarer seg altså godt i innlandsklimaet på Hvam i Nes. Den liker lett, næringsrik og varm jord. Planten sprer seg lett og den må derfor holdes under oppsikt slik at den ikke fletter seg inn i naboplanter. Det er imidlertid ikke vanskelig å luke  bort skudd som sprer seg langt fra morplanten. Høye planter bør bindes opp. Asters bør deles og plantes om med 2-4 års mellomrom. Formering skjer ved deling av røttene. Frø spirer lett, men det gir uensartet avkom.

Planten produseres ved:

Marit Myrstad
Torgunrud, 2093 Feiring
Tlf.: 91692122
Epost: maritmyrstad@yahoo.no       

I forbindelse med åpne dager og hagevandringer på Gamle Hvam museum kan man også være heldig å finne planten til salgs der. Planter selges herfra etterhvert som plantene vokser og kan deles.

Besøksadresse: Hvamsveien, 2165 Hvam
E-post: mari@gamlehvam.no
Kontaktperson: Mari Marstein

Foto: Mari Marstein