Småhjerte

Dicentra formosa

Foto: © Per Arvid Åsen

Foto: © Per Arvid Åsen

Generell historie:

Småhjerte kommer fra det vestlige Nord-Amerika, og ble vanlig som hageplante i Norge på 1800-tallet *. Den har mer flikete, bregneliknende blad enn løytnantshjerte, og vokser i tuer med nikkende eller opprette rosa blomster fra mai-september. Produsentene av småhjerte anbefaler dem blant annet som bunndekke, da de vokser svært tett.

Plantenes historie:

Det er tre varianter av småhjerte som er registrert under varemerket PLANTEARVEN®. Den ene er fra Lauvstad på Vestlandet, fra en gård der de med sikkerhet har vokst siden 1931.Den andre er fra Hennumgården i fiskeværet Å, anlagt på begynnelsen av 1900-tallet.

Og den tredje planten kommer opprinnelig fra prestegårdshagen på Hadsel i Nordland og har en interessant historie. Prost Sigvard Nielsen hadde der en meget berømt hage i perioden 1913-1937. Planten har ikke overlevd i villnisset som er der nå, men kommer fra en hage på Liland på Vestvågøy. Nåværende eier fortalte at hun som barn var med moren til prestegårdshagen for å kjøpe planter, og denne planten har siden stått i morens hage på Blokken.

Formering og stell:

Småhjerte tåler noe skygge. Heidatun staudegartneri anbefaler humusrik, jevnt fuktig jord. Ellers er dette en plante som er svært hardfør og frodig. Den er heller ikke spesielt utsatt for sykdom, og er generelt lettstelt. En bekreftelse på dette får vi fra Judiths Urtehage: Hagen som plantene ble funnet i har ikke vært stelt siden 1975, men småhjerte har overlevd allikevel.

De tre typene produseres ved:

1) Småhjerte fra Lauvstad:

Heidatun Staudegartneri
6133 Lauvstad
Tlf. 47289602
email: heidatun@tussa.com

2) Småhjerte fra Hennumhagen på Å:

Judiths Urtehage
Åsveien 47
8310 Kabelvåg
Tlf. 76071566
email: judiths.urtehage@bluezone.no  

3) Småhjerte fra Hadsel prestegård produseres ved (foreløpig ikke i salg):

Sissels stauder
7517 Hell
Tlf. 74806269
E-mail: post@stauder.no

* Fremstad og Solem: “Akeleie og abrodd. Hagens tradisjonsplanter” 2005