Sibirlerkespore

Corydalis nobilis

Foto: Brynhild Mørkved

Foto: Brynhild Mørkved

Generelt

Sibirlerkespore er en tidlig, frosttålende og vakker, halvmeterhøy plante med duftende, store, gule blomsterstander som tiltrekker seg et yrende insektliv i april/mai/juni

Planten er ellers bredt presentert på PLANTEARVENs Flora på nett

Plantens historie

Sibirlerkespore er en gammel art i Tromsø hvor den finnes i mange gamle hager. Blant annet er det kjent at den har vært solgt fra Bjørkås gartneri fra 1909 (kanskje også før det) til 1940. Plantene som nå er registrert under PLANTEARVEN® kommer fra gamle hager i Tromsø. Planten finnes også i Botanisk hage i Tromsø.

Formering og stell

Sibirlerkespore er en frisk og villig plante som spirer lett fra frø og kan spre seg i hagen, f.eks. til “ledige” voksesteder i fjellsprekker o.l.

Planten produseres ved og er tilgjengelig fra:

Dragland planteskole
9420 Lundenes
Tlf. 77079107
email: draglandplanteskole@hotmail.com

Planten er under oppformering hos:

Heidatun Staudegartneri
6133 Lauvstad
Tlf. 47289602
email: heidatun@tussa.com

Sissels stauder
7517 Hell
Tlf. 74806269
post@stauder.no