Høstfloks, lys lilla

Phlox paniculata – Høstfloks , lys lilla

Generelt:

Foto: Mari Marstein

Før i tida var høstfloks en svært vanlig hageplante. Den kom til Norge fra Nord-Amerika på slutten av 1700-tallet. Fra Bogstad Gård er det kjent at floks ble dyrket i 1792. Her hadde Peder Anker gode forbindelser til England, og det er sannsynlig at han var blant de første som dyrket floks i Norge.

Det kom etterhvert mange sorter av høstfloks og i første halvdel av 1900-tallet var utbudet av sorter enormt. Kristiania Planteskole og Staudegartneri hadde 21 sorter i 1920 og i 1930-årene hadde Heimhug Staudegartneri i Asker ca 60 sorter. I gamle norske hagebøker fra 1800-tallet ble høstfloks ofte kalt flammeblomst, men det navnet er gått helt ut av bruk.

Denne planten:

Dette er en lys lilla floks som kommer sent i blomst. Den blomstrer ikke før i slutten av august, men til gjengjeld står den lenge og blomsterer helt til frosten kommer. Planten er funnet i nærheten av Gamle Hvam museum, der planten i dag er bevart. Aagot Løken (1882-1982), som også ble kalt “Mor Løken” hadde planten ved lærerboligen på Akershus landbruksskole på Hvam der mannen Ole var smed.

Formering og stell:

Høstfloks er uvanlig lettstelte og enkle planter å ha i hagen, og hører til de mest populære sentblomstrende staudene. Plantene vokser seg kraftigere år for år, og gamle røtter bør deles og plantes i jord med kompost eller torv og gjødsel med noen års mellomrom. Planten kan formeres både med rotstiklinger om våren og med stiklinger av modne toppskudd i juni.

Planten produseres ved:

Marit Myrstad
Torgunrud, 2093 Feiring
Tlf.: 91692122
Epost: maritmyrstad@yahoo.no       

I forbindelse med åpne dager og hagevandringer på Gamle Hvam museum kan man også være heldig å finne planten til salgs der. Planter selges etterhvert som plantene vokser og kan deles.

Besøksadresse: Hvamsveien, 2165 Hvam
E-post: mari@gamlehvam.no
Kontaktperson: Mari Marstein