Toppslirekne

Foto: © Brynhild Mørkved

Foto: © Brynhild Mørkved

Aconogonum divaricatum

Generell historie:

Fyldig informasjon om toppslirekne finner du på PLANTEARVENS flora på nett:

I dag er planten ikke uvanlig i hager i nordre Nordland, og disse stammer sannsynligvis fra Vesterålen. Planten er lite omtalt i hagelitteraturen.

Plantens historie:

PLANTEARVEN® har registrert to varianter av sorten. Den ene (produsent Judiths Urtehage) er fra en hage i Hopen i Vågan. Opprinnelsen til plantene vet vi dessverre ikke, men hagen har bare gamle staudearter som har stått der over lengre tid.

Den andre registreringen kommer fra Gerd Andreassens hage på Stokmarknes. Hun har den fra sin farmors hage på Svinøya på Bø i Vesterålen, der planten har eksistert i minst 100 år, og finnes i flere gamle hager der.

Omkring år 1900 var det et rikt hagemiljø blant kvinnene på Bø, men hvor de fikk sine planter fra er uvisst. Men materialet fantes i Botanisk hage på Tøyen i 1823 (Ratkhe).

Materialet befinner seg nå i klonarkivet i Botanisk hage. I tillegg er noe av materialet overført til morplantefeltet på Stamplantestasjonen Nord Norge i Kvæfjord. Toppslirekne fra Stokmarknes er tilgjengelig fra Rå videregående skole.

Formering og stell:

Dette er en lettdyrket plante, som formeres vegetativt. De underjordiske stenglene er svært skjøre.

Plantene kan skaffes fra:

Judiths Urtehage
Åsveien 47
8310 Kabelvåg
Tlf. 76071566
email: judiths.urtehage@bluezone.no

Rå videregående skole
Laskenvegen 3,
9475 Borkenes
Tlf 77 02 26 00
email: oddny.nilssen@troms.vgs.no
Kontaktperson: Oddny Nilsen

Planten fra Vågan er også til oppformering hos:

Heidatun Staudegartneri
6133 Lauvstad
Tlf. 47289602
email: heidatun@tussa.com

Sissels stauder
7517 Hell
Tlf. 74806269
post@stauder.no