Storkonvall

 Polygonatum multiflorum 


Bildet av konvallen i blomst er av kjempekonvall, ikke storkonvall. De to artene er imidlertid svært vanskelig å se forskjell på. Planten med bær på er storkonvall. Foto: © Per Arvid Åsen

Bildet av konvallen i blomst er av kjempekonvall, ikke storkonvall. De to artene er imidlertid svært vanskelig å se forskjell på. Planten med bær på er storkonvall. Foto: © Per Arvid Åsen

 Generell historie:

Storkonvall har vært dyrket som hageplante siden renessansen. Det er en eurasiatisk art som vokser vilt i Sør-Norge. Planten kan bli opptil 80 cm høy.  Den har lange bøyde stengler med smalt klokkeformede og hengende kremhvite blomster. Storkonvall blomstrer i mai-juni.

Storkonvall har en kraftig krypende jordstengel. Dette er en meget robust art som kan være vanskelig å holde i sjakk. Planten trives i halvskygge og med jevn fuktighet. Den er langlivet og kan stå spå samme vokseplass i mange år. Storkonvall er en flott skogbunnplante som passer til forvilling.

Storkonvall har gjerne blitt kalt Salomos segl. Når rota vokser, blir det hvert år danne et nytt ledd. I overgangen til det nye leddet ser en merke etter blomsterstengelen fra i fjor, og det merket kan minne om et stempel eller et segl, noe som har gitt opphav til dette navnet.

Plantenes historie:

Fire varianter/herkomster av storkonvall er registrert som PLANTEARVEN-stauder, en fra Østlandet, to fra Nord-Norge og en fra Vestlandet.

Varianten fra Østlandet lever i hagen på Gamle Hvam museum, men kom dit fra Vandsemb gård i Nes. Hagen der er fra 1930-tallet. Denne planten setter ikke frø, men får bare tomme blomsterstilker etter blomstring. Det er derfor sannsynlig at denne planten er en hybrid Polygonatum x hybridum.

De to nord-norske typene stammer fra henholdsvis Tjøtta og Å, begge i Nordland. Det er lite storkonvall i nord, og det meste av det som finnes av storvokste Polygonatum er kjempekonvall.

 Materialet fra Tjøtta er samlet inn fra handelsstedshagen på Tjøtta i Alstadhaug kommune i Nordland. Materialets alder er uviss, men det er gammelt. Planten er svært tettvokst, vakker og har stor prydverdi.

Det andre nord-norske materialet er også gammelt og kommer fra Hennumhagen på Å i Lofoten. Dette er en av 6 historiske hager i Lofoten som du kan lese mer om på denne nettadressen.

Materialet fra Vestlandet er fra Jonsgarden på Ulvestad i Lauvstad, der det er funnet og samlet av Heidatun Staudegartneri, som også har planten i produksjon og salg. Gamle folk på gården har bekreftet at planten har vært der så lenge de kan huske, og det er nokså sikkert at den har vært på gården minst siden slutten av 1920-åra.

Formering og stell:

Planten er svært robust.

Planten fra Nes kan skaffes fra:

Gamle Hvam museum
Hvamsvegen
2165 Hvam
Tlf. 63911600
Kontaktperson: Mari Marstein
E-mail: mari@gamlehvam.no

Planten selges til besøkende ved Gamle Hvam museum, i den grad planter i hagen kan deles fra. Det selges ferdig pottede planter ved den årlige hagevandringen i begynnelsen av juli og på Gamle Hvamsdagen ca 20. august. Program og kontaktopplysninger for Gamle Hvam museum finnes på http://www.akersmus.no/gamlehvam/

Planten fra Tjøtta produseres ved og bestilles fra:

Rå videregående skole
Laskenvegen 3, 9475 Borkenes
Tlf 77 02 26 00
E-mail: oddny.nilssen@troms.vgs.no
Kontaktpersoner: Oddny Nilsen / Harald Bjørn Gideonsen
Internettadresse: www.ra.vgs.no

Planten fra Lauvstad produseres og selges fra:

Heidatun Staudegartneri
6133 Lauvstad
Tlf. 47289602
email: heidatun@tussa.com

Planten fra Å i Lofoten er i produksjon to steder, men er foreløpig ikke i salg:

Heidatun Staudegartneri
6133 Lauvstad
Tlf. 70055231
email: heidatun@tussa.com

 og

 Sissels stauder
7517 Hell
Tlf. 74806269
E-mail: post@stauder.no