Stjernemelde

Foto: Brynhild Mørkved

Foto: Brynhild Mørkved

Hablitzia tamnoides

Generell historie

Meldefamilien inneholder ikke mange prydplanter, men stjernemelde er et unntak på grunn av flott bladverk og at det er en klatreplante. Den kan bli opptil 3 meter høy. Blomstene er små, uanseelige og gulgrønne og samlet i blomsterstander i bladhjørnene. Bladene er hjerteformet og har lange bladskaft.

Stjernemelde er en gammel salat-/spinatplante. I Sverige ble den på slutten av 1800-tallet kalt “kaukasisk rankspenat”. På 1870-tallet ble den prøvedyrket flere steder i Nord-Norge.

Les mer om stjernemelde som spiselig plante i Stephen Barstows artikkel i serien om kulturminneplanter i Kulturminneåret 2009.

Plantens historie

Denne stjernemelden kommer fra Hadsel prestegårdshage i Vesterålen. Den står på listen over artene som fantes i den flotte hagen til Sigvard Nilesen som var prost her fra 1913 til 1937. Planten er vist på et fotografi som ble tatt her i 1946. Da dekket den en stor del av veggflaten på vestveggen på våningshuset. I dag finnes ikke planten i prestegårdshagen her, men materiale herfra finnes i noen andre hager, bl.a. hos Dragland planteskole, der den er formert opp. Gammelt materiale av stjernemelde er ikke kjent fra andre steder i landet.

Formering og stell

Stjernemelde er en klatreplante og trenger oppbinding og noe å klatre i. Ellers er den robust og frodig med kraftig vekst.

Planten produseres ved

Dragland planteskole
9420 Lundenes
Tlf. 77079107
email: draglandplanteskole@hotmail.com