Hagegjøgler


Foto Brynhild Mørkved

Foto Brynhild Mørkved

 Mimulus-hybrid 

Generell historie

Denne planten er vakker og riktblomstrende med stor prydverdi. Den danner tepper med orange og røde, men også gule blomster. 

Plantens historie:

PLANTEARVEN® har registrert en plante som stammer fra en hage i Smørvika på Dønna i Nordland, der den trolig er svært gammel. Materialet finnes i klonarkivet i Botanisk hage og ved morplantefeltet på Stamplantestasjonen for Nord-Norge. Planten trives meget godt i Botanisk hage. 

Formering og stell:

Den formeres ved stilklinger og er lett å formere. Den blomstrer flott i full sol i godt drenert jord. Dette er en flott bunndekkeplante som blomstrer fra begynnelsen av juli og til ut i september. 

Planten kan skaffes fra:

Rå videregående skole
Laskenvegen 3, 9475 Borkenes
Tlf 77 02 26 00
email: oddny.nilssen@troms.vgs.no
Kontaktpersoner: Oddny Nilsen / Harald Bjørn Gideonsen 

Planten er også til oppformering ved:

Heidatun Staudegartneri
6133 Lauvstad
Tlf. 47289602
email: heidatun@tussa.com