Gul lupinsøster

 Thermopsis montana

 
 


Foto: © Judith Koesveld

Foto: © Judith Koesveld

Generell historie:

Gul lupinsøster er en sjelden, men vakker plante som blomstrer rundt midten av juni. Navnet kommer av den klare gule blomsterfargen, samt at den likner på lupinen. Som flesteparten av PLANTEARVENS stauder er den hardfør og villig.

Dette er en av de mange plantene det råder litt navneforvirring rundt; mange kaller Thermopsis for sommerlupin. Andre kaller planten gyvel.

Plantens historie:

PLANTEARVEN® har under sitt varemerke registrert gul lupinsøster fra Å i Lofoten. Her finnes den i Stjernehagen, anlagt på begynnelsen av 1900-tallet. Hagen har vært skjøttet helt fram til 2002, og alle plantene stammer fra da den ble etablert.

PLANTEARVEN® har også registrert en variant fra Klokkergården på Moldjord i Beiarn i Nordland. Sommerlupin er en karakterart for de gamle hagene i Beiarn, og lokalt blir den kalt gyvel. Hvor gammel den er i Beiarn og hvor den opprinnelig kommer fra er det ingen som vet.

Materialet finnes i klonarkivet i Botanisk hage i Tromsø, samt i morplantefeltet på Stamplantestasjonen for Nord-Norge på Rå.

Formering og stell:

Dette er en robust og villig staude, som formerer seg vegetativt med lange utløpere under jorda. Den kan imidlertid også formeres ved frø.

Plantene kan skaffes fra:

Judiths Urtehage
Åsvn.47
8310 Kabelvåg
Tlf. 76071566 / 90547229
email: judiths.urtehage@bluezone.no