Iris ‘Sapphire’

Dette er en sjelden sort av Iris, og den er trolig beslektet med  blant annet arten Iris illyria.

Dette er en gammel hageiris som er funnet i en gårdshage i Rødenes i Marker i Østfold. Vi vet ikke hvor den kom fra eller når den kom dit, men den har trolig vokst der siden 1940-tallet. Sannsynligvis har den kommet dit fra en annen gårdshage, for giveren mente det var lite trolig at hans mor hadde kjøpt hageplanter.

Planten produseres ved:

 Tun & Hage,
Turistvegen 1831,
2372 Brøttum
Tlf. 91827318
E-mail: r-ban-ni@online.no

og

Marit Myrstad
Torgunrud, 2093 Feiring
Tlf.: 91692122
Epost: maritmyrstad@yahoo.no

Foto: Mari Marstein