Englenderiris

 

 
 

Foto: © Brynhild Mørkved

Foto: © Brynhild Mørkved

Iris latifolia

Generell historie:

Englenderiris er en gammel staude. Den ble dyrket i Danmark fra rundt 1650. Her i landet er den nevnt i Christian Gartners hagebok fra 1694. Vi vet at den ble dyrket i Botanisk hage på Tøyen ca 1820, i apoteker Svendsens hage i Tromsø ca 1900 og i Stavanger ca 1920.

Arten hadde tidligere det latinske navnet Iris xiphoides. Det navnet den har nå, er egentlig misvisende fordi latifolia betyr “med brede blad”. Englenderiris har ganske smale og svært renneformete blad.

Hele planten blir ca 40-70 cm høy. Blomsten er kraftig, blomsterfargen kan enten være mellomblå, hvit eller rosa. Den er svært vakker.

Gammelt materiale av englenderisris er sjelden i Norge. Vi kjenner den kun fra noen få hager i Lofoten og på Møre.

Plantens historie:

Plantene som formeres opp under varemerket PLANTEARVEN® er fra Hopen hovedgård i Vågan kommune i Lofoten. Planten har vært i den hagen fra før siste krig.

Formering og stell:

Arten formeres ved sideskudd. Den vokser og formerer seg sent. Den bør stå i sol og ha dyp god hagejord.

Planten oppformeres ved:

Rå videregående skole
Tlf 77 02 26 00
email: oddny.nilssen@troms.vgs.no
Kontaktpersoner: Oddny Nilsen / Harald Bjørn Gideonsen

Sissels stauder
7517 Hell
Tlf. 74806269
post@stauder.no