Dvergiris

 

 
 
 
 
 

Foto: © Brynhild Mørkved

Foto: © Brynhild Mørkved

Iris pumila

Generell historie:

Dvergiris er dyrket i Danmark fra ca 1650. Den ble dyrket i Botanisk hage på Tøyen ca 1820 og i Stavanger fra slutten av 1800-tallet. Fra først på 1900-tallet var den en ganske vanlig hageplante i hager fra Helgeland og sørover.

Inntil 1950-60 så man den ofte. I dag er den forsvunnet fra svært mange hager.

Dette er en lav art, 20-30 cm høy, med brede, stive blad som enten står rett opp eller har en knekk i ulike vinkler. De ble av den grunn mange steder kalt “gamle kjerringer” (kvinner med krokete rygger var et ikke uvanlig syn). Blomsten er stor og mørk blå.

Plantens historie:

Materialet som oppformeres kommer fra en hage i Vik på Sømna. Til denne hagen er den kommet via to andre hager på Sømna, og den er i alle fall fra 1920-30-tallet. Dette er det eneste gamle dvergiris-materialet vi har fra den nordlige landsdel.

Formering og stell:

Formeres ved deling. Den vil ha sol og god hagejord. Den tåler dårlig konkurranse.

Planten oppformeres ved:

Rå videregående skole
Laskenvegen 3, 9475 Borkenes
Tlf 77 02 26 00
email: oddny.nilssen@troms.vgs.no
Kontaktpersoner: Oddny Nilsen / Harald Bjørn Gideonsen

Heidatun Staudegartneri
6133 Lauvstad
Tlf. 47289602
E-mail: heidatun@tussa.com