Storhjelm

Aconitum napellus

Foto: Brynhild Mørkved

Generelt:

De blå hjelmene har lange tradisjoner og har vært en av de vanligste staudene både i Nord-Norge de siste 200 år. De er vanlig brukt som hekk og i Salten har denne hekken vært kalt ”fattigmannshekk”. Den vanligste betegnelsen har vært blåstengelhekk. 

Det har ikke vært skilt mellom artene. Samme navn har vært brukt enten det har vært prakthjelm eller storhjelm. Det beste skilletegnet er behåring i blomsterstanden på storhjelm. Den er også ofte håret på utsiden av selve hjelmen. Den får derfor et grålig skjær og oppfattes derfor ofte som mindre vakker enn prakthjelmen. Det finnes mange former av storhjelm. Planten er omtalt i Horticultura av Christian Gartner (1694). 

Storhjelm er vanlig i ytre strøk av Troms og Nordland der den også ofte finnes forvillet. I Finnmark er den bare funnet noen få steder i hager. Sør for Nordland er storhjelm bare funnet få steder. 

Tidligere var det mye storhjelm i hele landet. Den har vært en vanlig gårdshageplante på Vestlandet, så lenge nålevende personer kjenner til. Det er blitt mindre av den etterhvert som den er blitt erstattet av den penere prakthjelmen. I Hornindal har den blitt kalla ”Fruens tøffel”. Det kommer av formen på blomsten. 

Storhjelm kan bli 100-120 cm høy og den har mørk blåfiolette blomster som blomstrer i juli – august. Storhjelm er svært hardfør. Den har stiv opprett stengel , og blir ofte brukt som hekk. Planten er giftig, men selv om den har vært vanlig i gårdstun er forgiftninger ikke kjent. 

Les mer om hjelmslekten her: 

Disse plantene:

To planter oppformeres som PLANTEARVEN-planter, en fra Nord-Norge og en fra Vestlandet: 

Planten fra Vestlandet kommer fra Ytrehorn i Hornindal der plantens historie kan føres tilbake til navngitte personer helt tilbake til slutten av 1800-tallet.  Lokris Tommasgård (f.1881) hadde fått den med seg fra sine foreldre Anne og Elling Ytrehorn som hadde planta den på slutten av 1800-tallet. Planten er fortsatt vanlig i bruk rundt om på gamle gårdsbruk i Hornindal 

Planten fra Nord-Norge kommer fra prestegårdshagen på Hadsel der den ble samlet inn fra villnisset utenfor det som nå er hageareal. Prost Sigvard Nielsen hadde her en meget berømt hage i perioden 1913-1937. Planten finnes bevart i tradisjonshagen ved Botanisk hage i Tromsø der den kanskje er den vakreste av storhjelmformene i klonarkivet. Planten er en del forgreinet, har relativt lange blomsterstilker, litt langsmale blomster og blomsterfargen er mørk blåfiolett. 

Formering og stell:

Storhjelm kan så seg selv. Planten likar jevn fuktighet, og gjerne lett skygge. Storhjelm er svært langliva, og kan stå i ro på samme plassen i årevis. 

Plantene er til oppformering ved:

Heidatun Staudegartneri oppformerer begge typene. I tillegg er storhjelmen fra Hadsel til oppformering ved Sissels stauder.

Heidatun Staudegartneri
6133 Lauvstad
Tlf. 47289602
email: heidatun@tussa.com