Prakthjelm

Aconitum x stoerkianum

Prakthjelm fra Skrova. Foto: Brynhild Mørkved

Generelt:

Prakthjelm er muligens den vanligste hageplanten i hele landet. Vi finner den over alt. Og den holder seg i mange år selv om hagen er forlatt. Vi regner med at prakthjelm ble en vanlig hageplante i Norge i løpet av 1800-tallet.

Det finnes mange ulike former av den. Prakthjelm har helt glatte blomsterstengler og hjelmen er helt uten hår.

Prakthjelm er også omtalt under vår nettflora.

Disse plantene:

To typer av prakthjelm er registrert og i produksjon som PLANTEARVEN-planter.

Den første er en svært vakker form av som kommer fra Grane i Nordland der den er funnet ved gården Nystad. Det er en av de vakreste prakthjelmene i Tradisjonshagen i botanisk hage i Tromsø. Den har skarpt blå blomster og er en del greinet.  Planten kommer opprinnelig fra Tverrå i Nordland. Den er i alle fall fra 1930-tallet. I Tverrå ble den kalt ”blå komager”. Et lokalt navn i Grane er ”hummelsko”.

Den andre er en helt spesiell og vakker form av prakthjelm der blomsten er vridd med hjelmen ned. Materialet er kommet fra Osvegen på øya Skrova i Vågan kommune i Nordland, og den finnes i flere hager der. Trolig er den fra 1930-tallet. Den er ikke registrert i andre hager og en har ikke funnet noe informasjon om en slik type.

Det øverste bildet er prakthjelm fra Skrova, mens det nederste er planten som er funnet i Grane.

Prakthjelm fra Grane. Foto: Brynhild Mørkved

Plantene er under oppformering hos:

Heidatun Staudegartneri oppformerer begge typene, mens Sissels stauder oppformerer prakthjelmen fra Grane.

Heidatun Staudegartneri
6133 Lauvstad
Tlf. 47289602
email: heidatun@tussa.com

Sissels stauder
7517 Hell
Tlf. 74 80 62 69
post@stauder.no