Snøklokke

Galanthus nivalis ’Flore Pleno’  

Foto: Per Arvid Åsen

Generelt:

Snøklokke er en ganske liten 10-15 cm høy løkplante med tynne, små og relativt lange blågrønne blad. Den har sine naturlige voksesteder i sentraleuropeiske løvskoger, men finnes etterhvert forvillet mange steder i Norge også, helst på skyggefulle steder. Den blomstrer svært tidlig på våren med dråpeformede, snøhvite blomster med grønne avtegninger.Snøklokke finnes i mange varianter, blant annet med fylte blomster, som denne planten. Flore Pleno betyr fylte blomster.   

Denne planten:

Planten er fra Øvre Sildnes i Risør der den er gjenstående og forvillet omkring huset. Opplysninger om den gamle hagen er dokumentert i publikasjon av Sagen 1986: Hagen på Øvre Sildnes i Søndeled og Risør historielags årsskrift i 1986.Informasjon om hagen og plantene er gitt av en kvinne som er født i 1917.  Alt plantemateriale i hagen er gammelt og gjenstående. Snøklokken er gammel som hagen forøvrig, trolig har den stått i den samme hagen minst siden 1905. 

Formering og stell:

Planten formeres med løk. Snøklokke trives best i god jord, litt skyggefulle og ikke for tørre steder.

Planten oppformeres ved:

Sissels stauder
7517 Hell
Tlf. 74806269
post@stauder.no