Klosterklokke

Leucojum vernum

Marsklosterklokke. Foto: Brynhild Mørkved

Generelt:

Klosterklokke regnes for å være en middelalderplante og at den da ble dyrket ved klostrene i Norge, kanskje allerede fra 1100-tallet. Siden er den blitt tatt i bruk i private hager.

Den er nevnt i Norges eldste hagebok, Horticultura av Christian Gartner som kom i 1694. Den har muligens ikke vært så vanlig i bruk. Schübeler skriver i alle fall i 1886 at han bare har sett den ved Throndhjem og ved Christiania.

Klosterklokke eller marsklosterklokke, som den også kalles, er en meget vakker løkplante som blomstrer svært tidlig om våren, med en gang snøen er gått.

Klosterklokke hører til påskeliljefamilien. Den har hengende og klokkeformede blomster med rent hvite blomsterblad med en grønn flekk på spissen. Planten er ca 15 cm høy. Bladene er smale og grønne. Klosterklokka visner ned etter blomstring. 

PLANTEARVEN-plantene: 

Klosterklokken som oppformeres som en PLANTEARVEN-plante kommer fra garden Brudevoll i Ulstein kommune. I 1946 eller -47 var slektninger på besøk og de fikk med seg klosterklokke hjem til Nordalen i Syvde. Planten er nå forvilla i denne hagen, og planter herfra er opphavet til klosterklokkene som oppformeres ved Heidatun Staudegartneri. 

En annen plante av klosterklokke er også godkjent som PLANTEARVEN-plante. Den kommer fra prestegårdshagen på Hadsel i Nordland der prost Sigvard Nielsen hadde en flott hage fra 1913 til 1937. Det finnes en planteliste over artene i hagen og klosterklokken er en av disse. Det er mye klosterklokke i villnisset utenfor det som i dag utgjør prestegårdshagen. Den har spredt seg og klarer konkurransen med andre planter godt. Dette er en robust klon fra en berømt hage, og en verdig PLANTEARVEN-plante. Den finnes bevart i klonarkivet ved botanisk hage i Tromsø. Denne er foreløpig ikke i produksjon.

Formering og stell:

Dette er et robust materiale som sprer seg lett og trives godt også i nord. Den er lett å dyrke og lett å formere opp.

Planten oppformeres ved:

Planten fra Ulstein produseres ved:

Heidatun Staudegartneri
6133 Lauvstad
Tlf. 47289602
email: heidatun@tussa.com