Nøkleblomstfamilien

Aurikler – typer av Primula

I botanisk hage på Ringve finnes en stor samling av aurikler, både nyere typer og noen eldre. Foto Åsmund Asdal.

I botanisk hage på Ringve finnes en stor samling av aurikler, både nyere typer og noen eldre. Foto Åsmund Asdal.

Generelt

Planteslekten Primula er stor og inneholder ca 400 arter som er spredd i tempererte områder på den nordlige halvkule. Navnet kommer av det latinske ordet primus som betyr “den første lille”. Flere viltvoksende Primula-arter finnes også i norsk flora.

Marianøkleblom (P. veris) og kusymre (P. vulgaris) var blant de første plantene som ble tatt inn som hageplanter i norske hager. Det ble også antatt at de hadde medisinske effekter.

Ulike typer av Primula er kommet til norske hager både fra klosterhagene og i nyere tid fra europeisk foredling. Gjennom mange hundre år har auriklene hørt til våre kjæreste hageplanter. Noen gamle typer finnes nå også som PLANTEARVEN®- planter.

Mer informasjon om aurikler generelt på PLANTEARVENs Staudeflora på nett.

Til venstre i menyen kan du klikke deg videre til flere opplysninger om aurikler som er under oppformering som PLANTEARVEN-planter.

  • Primula Dorothy’ – en juliae-hybrid fra Ullensaker
  • Primula x pubescens – blåfiolett fra Tromsø
  • Primula x pubescens – gul med grått anstrøk fra Vormsund
  • Primula x pubescens – hvit fra Nesna
  • Primula x pubescens – liten rød fra Årnes
  • Primula x pubescens – mursteinsfarget fra Lyngen
  • Primula x pubescens – svartrød fra Ullensaker
  • Primula x pubescens – cerisefarget fra Dønna