Prydsvinerot

 Stachys macrantha     


Foto: Mari Marstein

Foto: Mari Marstein

Generell historie:

Prydsvinerot har vært dyrket siden den ble introdusert som hageplante tidlig på 1800-tallet. Planten tilhører leppeblomstfamilien, og det antas at den opprinnelig stammer fra Kaukasus-området. Planten har i Lids flora fått navnet prydbetonie, og kjennes fra ulike hagebøker under flere latinske navn; S. grandiflora, Betonica macratha og B. grandiflora.

Prydsvinerot sprer seg med rotuløpere, og kan danne grønne tepper som dekker jorden og hindrer ugras i å komme opp. Den kan også fortrenge andre mindre vitale stauder hvis den får vokse fritt. Den gir godt bunndekke både i sol og skygge, men blomstrer best når den får stå i sol.  

Plantenes historie:

To herkomster av prydsvinerot er godkjent som PLANTEARVEN®-planter; en plante som kommer fra Nes i Akershus og en som kommer fra Sømna i Nordland.  

Den første typen stammer fra en gård ved Folberg i Nes, der den har vokst ved en husvegg. Den har sannsynligvis stått der siden før 1930. Planten er samlet inn og finnes bevart ved Gamle Hvam museum. Denne planten oppformeres og produseres ved Hvam videregående skole.  

Den andre planten er hentet inn fra Vik på Sømna. Opprinnelig kommer planten fra en gammel hage på Bakkeli som ble anlagt ca 1930. Planten er bevart i Tradisjonshagen ved Botanisk hage i Tromsø. Denne oppformeres og produseres hos Vestlandsstauder.  

Formering og stell:

Svinerot trives i all slags godt drenert hagejord og både i sol og halvskygge.  

Plantene produseres ved:

Planten er foreløpig bare til salgs til besøkende ved Gamle Hvam museum, i den grad planter i hagen kan deles fra. Det selges ferdig pottede planter ved den årlige hagevandringen i begynnelsen av juli og på Gamle Hvamsdagen ca 20 august. Program og kontaktopplysninger for Gamle Hvam museum finnes på http://www.akersmus.no/gamlehvam/

I tillegg er planten til oppformering ved:

Tun & Hage,
Turistvegen 1831,
2372 Brøttum
Tlf. 91827318
E-mail: r-ban-ni@online.no 

Heidatun Staudegartneri
6133 Lauvstad
Tlf. 47289602
email: heidatun@tussa.com