Leppeblomstfamilien

Lammeøre – Stachys byzantina

Prydsvinerot – Stachys macrantha