Rød lungeurt

Pulmonaria rubra  

Rød lungeurt. Foto: Per Arvid Åsen

Generelt:

Lungeurt tilhører rubladfamilien. Det finnes flere arter av lungeurt som er gode prydplanter og de fleste har sine naturlige vokseområder i Sør-Europa. 

Lungeurt er en svært gammel legeplante. Den er første gang omtalt i den kjente abbedisse Hildegard fra Bingens urtebok fra 1100-tallet, der planten anbefales som middel mot bl.a. lungesykdommer. 

Flere arter av lungeurt har blader med lyse flekker og arten ble dermed, med sin likhet med lunger, gitt navnet lungeurt, og i henhold til signaturlæren anbefalt som lungemedisin 

Denne planten:

Denne planten er fra Fosstveit i Iveland i Aust-Agder. Der er den funnet gjenstående og delvis forvillet i hagen og i kantsoner. I følge gamle mennesker på stedet har plantene ” alltid vært i hagen”. Planten er innsamlet og bevart i Tusenårshagen ved Agder naturmuseum og botaniske hage i Kristiansand. 

Formering og stell:

Lungeurt er en fordringsløs plante som også trives langt mot nord. Næringsrik jord med jevn fuktighet er best. Lungeurt brer seg med utløpere som kan deles om høsten til nye planter. Planten setter også godt frø som gir nye planter. 

Planten er til oppformering ved:

Sissels stauder
7517 Hell
Tlf. 74806269
post@stauder.no

Rød lungeurt. Foto: Per Arvid Åsen