Andre til oppformering

Her samles en liste over planter av enkeltarter som er til oppformering som PLANTEARVEN-planter. Når flere arter i samme plantefamilie er registrert samles plantene under familienavnet i menyene.

Plantene som er til oppformering er (se meny til venstre):

  • Hagetannrot- Cardamine heptaphylla
  • Kinasøte - Gentiana sino-ornata
  • Rød lungeurt – Pulmonaria rubra
  • Smalbladlilje – Hosta lancifolia

Kinasøte. Foto: Vibekke Vange