Poding av fruktsorter

Ønsker du deg et PLANTEARVEN frukttre?

Genressurssenteret får ofte spørsmål om hjelp til å skaffe trær av gamle fruktsorter. Nå har vi opprettet et samarbeid med noen planteskoler og frittstående podemestre som kan oppformere gamle sorter. Fordi dette er småskalaproduksjon vil trærne bli noe dyrere enn andre frukttrær som du finner på hagesenteret.

Noen ønsker et nytt tre av en gammel sort som de allerede har i hagen, enten fordi treet er i ferd med å dø eller fordi det er gammelt, stort og etterhvert har fått dårlig fruktkvalitet. Andre ønsker et tre av en sort de kjenner eller har minner om.

Podekvist fra bevaringssamlinger
Fra Genressurssenterets side ønsker vi at de gamle sortene brukes mer fordi det øker mangfoldet, våre genressurser utnyttes aktivt og fordi det er lettere å bevare sortene når de blir brukt. Her kan du se hvilke sorter som finnes i våre sortssamlinger.

Om bestilling av trær

Personer eller institusjoner som ønsker et eller flere PLANTEARVEN-trær kan henvende seg direkte til våre samarbeidspartnere, som er listet opp nedenfor, eller de kan kontakte og bestille fra Genressurssenteret, så vil vi koordinere og videreformidle bestillingene.

Gamle frukttrær kan være bærere av farlige plantesykdommer, og de alvorligste er pærebrann som kan finnes på eple og pære og sharkavirus på plomme. Mattilsynet iverksetter strenge tiltak for å begrense og utrydde disse sykdommene. I løpet av 2009 og 2010 har Mattilsynet kontrollert noen av plantesamlingene våre slik at podekvist nå kan tas med minimal risiko for at plantesykdommer spres. Grunnstammer fås fra kontrollert produksjon hos Sagaplant AS.  Sagaplant leveres også podekvist av god kvalitet av mange sorter, også sorter som ikke brukes så mye lenger.

God podekvist er viktig

Kvist av egne trær som sendes til poding må være så friske og kraftige som mulig og av siste års tilvekst. Det kan være vanskelig å finne god kvist på gamle trær, fordi årsskuddene ofte er svært små og puslete. Et godt råd er å skjære av en kraftig hovedgrein tidlig på året før man skal ta podekvist, på store trær gjerne 10-15 cm tykke greiner. Det vil da vokse ut mange nye kraftige årsskudd ved kuttstedet, og disse egner seg godt til poding.

Podekvist kuttes før knoppene sveller om våren, helst før midten av mars. Kvisten lagres fuktig, f.eks. i vått avispapir med en plastpose rundt i kjøleskap fram til podingen skal gjøres. Noen tilbyr også okulering. Det skjer om høsten og da tas en knopp fra en kvist som settes direkte inn på en grunnstamme.

Levering av trær
Etter poding eller okulering, ønsker planteskolene å sende de ferdige trærne (som kalles pisk det første året) til kundene samme høst. Noen kan også ha planten et ekstra år slik at treet får greiner og er blitt litt kraftigere. Treet vil da bli dyrere. Pisk og trær sendes i posten eller de kan hentes av kunden.

Trær av bevaringsverdige sorter merkes med og selges under det registrerte varemerket PLANTEARVEN®.

Samarbeidspartnerne våre:

Hjeltnes kompetansesenter:
En av de største samlingene av fruktsorter i landet finnes ved Hjeltnes vidaregåande skule i Ulvik i Hardanger. Hjeltnes kompetansesenter, som er en avdeling ved skolen leverer trær med kvist fra egen tresamling, og kan pode nye trær med kvist fra sin egen sortssamling og kvist fra sortssamlinger som Mattilsynet har kontrollert.

Kontakt:
Hjeltnes viadaregåande skule, 5730 Ulvik. Web-side: http://www.hjeltnesvgs.no/ 
Kontaktperson: Nina Bull Hodne, tlf 92803985, Send E-post til Nina.Hodne@hfk.no 

Økofrukt DA:
Leverer økologiske og DEBIO-godkjente trær. Har en egen sortssamling med økologisk dyrkede trær, og henter ellers podekvist fra kontrollerte trær i kvistbanken hos Sagaplant like ved.

Kontakt:
Økofrukt DA, Holtsås, 3683 Notodden. Web-side: http://www.okofrukt.no
Kontaktperson: Alf Kigen, tlf 92097914. Send E-post til post@okofrukt.no

Podemester Rolf Inge Tønnesen Moi:
Tønnesen Moi holder til på Moi der Genressurssenteret en stor samling av fruktsorter ved Lund bygdetun og kulturbank. Rolf Inge Tønnesen Moi kan pode trær med kvist fra samlingen ved bygdemuseet og med podekvist som privatpersoner ønsker å få oppformert fra egen hage.

Kontakt:
Rolf Inge Tønnesen Moi, pb 196, 4465 Moi, tlf. 47817213 eller ritmoi@hotmail.com 

Vestby planteskole
Vestby planteskole ligger i Sarpsborg og poder hvert år opp endel nye frukttrær fra podekvist som privatpersoner henter fra egen hage når de ønsker nye trær av en gammel sort.

Kontakt:
Vestby Planteskole, Vestbyveien 20, 1740 Hafslundøy, tlf. 69149237

Podemester Tor Åge Gabrielli:
Leverer helst pisk, og kan ta imot podekvist fra klonsamlingene og fra privathager. Har også endel sorter selv.

Kontakt:
Ilestad Gård, 3158 Andebu
Kontaktperson: Tor Åge Gabrielli, tlf 90620408

Podemester Alf Lindal:

Poder i samarbeid med Bioforsk Øst Landvik i Grimstad nye trær med kvist fra privathager eller fra klonsamlingene.

Kontakt:
Bioforsk ØstLandvik, 4886 Grimstad
Kontaktperson: Åsmund Asdal, tlf 40622920, Send E-post til genressurser@bioforsk.no