Andre PLANTEARVEN® produkter

Varemerket PLANTEARVEN® er åpent også for enkelte andre produkter basert på historiske planter. Foreløpig er et produkt basert på Seiersløk (Allium victorialis) godkjent. Mer informasjon  finner du ved å klikke på lenken nedenfor.

Seiersløkpuré – puré av allium victorialis