PLANTEARVEN® planter

Et hovedmål med å etablere begrepet PLANTEARVEN er å samle og formidle informasjon om vår plantearv og sørge for økt bruk. En treffende spissformulering kan være: Hvis du vil bevare truede planter og dyr, så spis dem! Eller bruk dem på annen måte. Varemerket PLANTEARVEN® er etablert for salg og markedsføring av historiske planter.

Eplesorten 'Rød Torstein' kan skaffes som en PLANTEARVEN-sort. Foto fra sortssamlingen ved Lier Bygdetun. Åsmund Asdal

Nå i 2012 er status at ca 130 stauder og et par andre produkter er godkjent for omsetning under varemerket PLANTEARVEN®. Det er også mulig å bestille PLANTEARVEN® frukttrær med podekvist fra samlingene av gamle fruktsorter.
En del av de registrerte PLANTEARVEN®-staudene er tilgjengelige, men de fleste foreløpig i lite antall fordi det tar tid å oppformere et antall salgbare planter fra et lite mormateriale. Mange planter er foreløpig kun til oppformering og er ikke kommet i salg enda.
I menyen til venstre finner du opplysninger om hvilke planter som er kommet i produksjon og salg, og om hvilke som foreløpig er under oppformering. Om noen år vil også disse bli tilgjengelige.
Mer om PLANTEARVEN® planter i menyen til venstre:
  • Historiske stauder som er i salg
  • Historiske stauder som foreløpig er til oppformering
  • Trær av Gamle fruktsorter
  • Andre produkter
Genressurssenteret vil så langt det er mulig formidle kontakt eller hjelpe med å skaffe frø eller plantedeler til oppformering til de som ønsker det. Dette gjelder også plantemateriale som ikke er godkjent for varemerket, men som finnes i ulike samlinger.
Vår brosjyre om PLANTEARVENS stauder kan du laste ned som pdf-fil.