Rådgivningstjeneste

Etterhvert som interessen for å restaurere og sette i stand gamle hager og grøntanlegg med autentisk plantemateriale øker er det avdekket et behov for faglig assistanse til planlegging.

PLANTEARVEN har derfor etablert en egen rådgivningstjeneste der hagearkitekter, anleggsgartnere og andre kan få hjelp til å velge planter med historie og egenskaper som passer til det aktuelle anlegget. I første omgang gjelder tjenesten råd om stauder, roserog grøntanleggsplanter.

Følgende høyt kvalifiserte personer, som har samarbeidet med Genressurssenteret om kartlegging, innsamling og etablering av samlinger av gamle stauder og roser stiller sin kompetanse til disposisjon:

Brynhild Mørkved, Tromsø Brynhild.Morkved@tmu.uit.no
Madeleine von Essen, Bærum madeleineessen@hotmail.com
Knut Langeland, Oslo Knut_langeland@hotmail.com
Mari Marstein, Hvam mmarste@online.no
Per Arvid Åsen, Kristiansand Per.Aasen@kristiansand.kommune.no

Tjenesten er en betalt rådgivningstjeneste som koster kr 500,- pr time. Avtale om planer og videre oppdrag avtales direkte med hver enkelt rådgiver.