Stuebegonia ‘Renessanse Rød’

Begonia x hiemalis

Foto: © Thorkildsens gartneri

Foto: © Thorkildsens gartneri

Generell historie:

Hiemalisbegonia eller stuebegonia er en krysning mellom Begonia socotrana og forskjellige sorter av knollbegonia. Første krysning ble lansert i England 1883. Nederland begynte i mellomkrigsårene med egne krysninger, og dyrkingen skjøt fart i 1950 og-60 årene i Tyskland og Skandinavia. Flere sorter ble svært populære både i Europa og USA, bl.a. den
såkalte Schwabenland-gruppen innen hiemalisbegoniaer. De var mye brukt på -70 og -80-tallet, og fantes både i rød, rosa, hvit og gul.

Plantens historie:

‘Renessanse’ er en sport av Schwabenland-gruppen, og er mest vanlig å finne i rød. Den sorten vi har fått til Milde-samlingen er et lokalt utvalg fra ‘Renessanse’, gjort ved Thorkildsens gartneri i Kristiansand. De har fått den mer stabil, selv om det er relativt vanlig å finne en gren som ligner de opprinnelige Schwabenland-sortene med enkle blomster og uten flikete blad. Det fins også en rosa mutasjon av den rød i samlingen.

Formering og stell:

Hiemalisbegonia blomstrer gjerne et halvt år dersom de får godt stell. Dette betyr et lyst voksested, rikelig med vann, og gjødsel en gang per uke. Ompotting i ny jord er nødvendig for at planten skal holde seg frisk. Etter omtrent en måneds hviletid etter blomstringsperioden kan man få dem til å fortsette veksten. I hvileperioden skal de vannes sparsomt og gjødsles.

Sorten formeres ved bladstiklinger. Morplanter kuttes ned og står i 15-18 oC og kortdagsbehandles fjorten dager før en stikker blader. Beste tid er mellom januar og mars. Planten egner seg best for blomstring vår og sommer.

Plantene har en noe svak rot; de krever nøyaktig vanning for ikke å få blanke blader eller slappe blomster. Sorten kan være noe utsatt for trips.

Planten kan skaffes fra:

Thorkildsens Gartneri
Kongsgård Allé 47 B
4632 Kristiansand
Tlf. 38094145