Knollbegonia ‘Frau Helene Harms’

Begonia x tuberhybrida

Foto: © Bjørn Moe, Milde

Foto: © Bjørn Moe, Milde

Generell historie:

Begonia x tuberhybrida eller knollbegonia fins i mange varianter, og spiller størst rolle som utplantingsplanter sammen med isbegonia-sorter.

‘Frau Helen Harms’ er en ca 15 cm høy multiflora variant, dvs. den er riktblomstrende med mange små, fylte, gule blomster. Den kommer opprinnelig fra Nederland, men har lang fartstid i Norge. Blant annet skriver Hodnebrog i sin rapport “Historiske veksthusplanter” at den er nevnt i professor Thorsruds “Blomsterdyrking under glass” fra 1949.

Plantens historie:

Milde-samlingens eksemplarer er gitt av Helene Osaland, Sandnes, sammen med ‘Richard Gallé’ og ‘Flamboyant’. Av disse tre er det ‘Frau Helene Harms’ som er eldst. Alle har hun fått fra Josefsens gartneri rundt 1975, og selv om gartneriet la ned året etter, har Helene delt knollene sjøl siden da, og har i dag en stor hage med svært mange planter av disse tre sortene.

Folkvård gartneri produserer planter som kan være denne sorten, eller en variant.

Formering og stell:

‘Flamboyant’ er en uteplante, men verken knollen eller planten tåler kulde/frost! Planten formeres enkelt ved deling av knoller. Knollene tas opp om høsten, tørkes og lagres kjølig om vinteren før eventuell forgroing eller utplanting direkte. Sorten kan også frøformeres.

Som uteplante er den relativt lite krevende mht stell. Med sin rike blomstring har den allikevel behov for jevnlig gjødsling.
Sorten kan være noe utsatt for virus.

Planten kan skaffes fra:

Arboretet ved Milde, Bergen.