Stueplanter som etterlyses

Disse plantene er vurdert å være bevaringsverdige, men foreløpig så mangler vi dem i samlingene våre. Hvis noen kan skaffe oss planter av disse vil vi sette stor pris på det.

Bruk hovedmenyen til venstre for informasjon om hver enkelt sort

Stuebegonia – Begonia x hiemalis – ‘Renessanse Rød’
Stuebegonia – Begonia x hiemalis – ‘Renessanse Rosa’
Druebegonia – Begonia dregei
Julebegonia – Begonia x cheimántha – ‘Kari’
Julebegonia – Begonia x cheimántha – ‘Kompakta Bispegra’
Knollbegonia – Begonia x tuberhybrida – ‘Hvit Märtha’
Knollbegonia – Begonia x tuberhybrida – ‘Rosa Märtha’
Knollbegonia – Begonia x tuberhybrida – ‘Flame’
Kongebegonia – Begonia x rex-cultórum – ‘Ivar’
Columnea ‘Broget Stavanger’
Knollbegonia – Begonia x tuberhybrida multiflora – ‘Richard Gallé’
Knollbegonia – Begonia x tuberhybrida multiflora – ‘Frau Helene Harms’