Slørasparges

Asparagus setaceus

Foto: Bioforsk, Grimstad

Foto: Bioforsk, Grimstad

Generell historie:

Slørasparges hører opprinnelig hjemme i Sør-Afrika, og var en svært betydelig snittkultur i Danmark. I Norge ble den også svært populær og dyrket som snittkultur fra 1960-åra, men som potteplante har den nok vær her i landet lenger.

Plantens historie:

Plantematerialet til denne sløraspargesen er hentet fra en svært gammel plante – over 80 år – som er i privat eie hos Hege Svendsen på Tromøy utenfor Arendal, og har vært hos henne de siste sju årene. Bildet viser planten hjemme hos henne.

Hege forteller om egne minner om planten hos sin svigermor (tidligere eier) på Revesand, Tromøy, som en “grønn, florlett plante, høy og fin som stod på en bokreol i stuen”. Hun mener også å huske at den har blomstret med bitte små hvite blomster en sjelden gang.

Slørasparges var tidligere svært populær i Danmark, men spredte seg også til Norge på 60-tallet. Nå er de imidlertid gått helt ut av salg og produksjon her i Norge, og det er derfor gledelig at Plantearven har fått materiale av denne planten til bevaring.

Denne spesielle planten har altså gått i arv. Tidligere eier var Heges svigermor, Ingeborg Svendsen som igjen hadde fått den fra sin mor Konstanse Josefine Andersen (f. Terjesen) i Neset i Arendal.

Formering og stell:

Planten trives med lett jord og ikke for mye vann. En lett dusj i ny og ne setter den pris på, særlig om vinteren når lufta ofte blir tørr. Planten tåler fint å stå litt inn i rommet, men lyst uten direkte sol, og ikke for varmt. Kan deles for formering.

Planten kan skaffes fra:

Arboretet på Milde utenfor Bergen.