Mårbacka

Pelargonium x hortorum

 

Foto: © Per H. Salvesen, Milde

Foto: © Per H. Salvesen, Milde

Generell historie:

Ville pelargonium fins i subtropiske områder i verden, de fleste av de ca 250 artene vokser i Sør-Afrika. Pelargonium ble importert til Europa på 1600-tallet, og fikk etter hvert stor popularitet som veksthusplante, spesielt i Victoria-tidens England. Sortsvariasjonene blant pelargonium er svært stor.

I følge Salvesen på Milde er ‘Mårbacka’ en zolane-hybrid med mer eller mindre nyreformete blad, og mer eller mindre tydelig mørk ring innenfor randen. Zolane-hybridene er en undergruppe under hortorum gruppen.

Plantens historie:

Samlingens eksemplar av ‘Mårbacka’-sorten kom til Milde fra Bjørnsson-museet på Aulestad i 2001. Den stammer i sin tur fra Selma Lagerlöfs eiendom som også heter Mårbacka, men historien videre bakover er usikker. Kanskje dreier det seg om den opprinnelig franske sorten ‘Esperance’.
Planten har antakeligvis blitt gitt til Bjørnsson-museet av Mårbacka.
Denne informasjonen er hentet fra en artikkel i Årringen 2003-utgaven, “En litterær potteplante?”, hvor den interesserte kan få vite mer om historien. Tidsskriftet gis ut av Milde.

Formering og stell:

Pelargonium er relativt lette å formere; ‘Mårbacka’ ble gitt videre av Selma Lagerlöf som stiklinger. Toppstiklinger er det vanlige.

Hagepelargonier er generelt nokså hardføre og tilpasningsdyktige.

Planten kan skaffes fra:

Arboretet på Milde, Bergen.