Knollbegonia ‘Skaugum’

Begonia x tuberhybrida

Skaugumbegonia. Foto Åsmund Asdal

Generell historie:

Knollbegoniaer stammer opprinnelig fra De vestindiske øyer og Sør- og Mellom-Amerika.

I et bilag til Norsk Hagetidend – “Ta plantearven i bruk” – beskrives ‘Skaugum’ begoniaen som en sort som ble etablert i årene etter 2. verdenskrig. Gartner Gösta Larsson på Skaugum formerte den opp fra en mutasjon. Den utviklet seg til å bli svært populær, og en karakterplante for Norge i 1960 og -70 årene.

Edvard Kolnes som har gitt plantemateriale til Milde-samlingen, mener at sorten kan være enda eldre enn artikkelen i Norsk Hagetidend beskriver – det er en sort som har vært populær på Vestlandet svært lenge på grunn av sin hardførhet.

Plantens historie:

‘Skaugum’ begonia produseres fortsatt på Steindal Gård i Randaberg, men i minkende mengder.
Edvard Kolnes på Steindal Gård fikk plantene på begynnelsen av 80-tallet fra hagen til foreldrene, med tanke på oppformering og salg. Planten har også vært kjøpt inn fra hobby-dyrkere lokalt på Vestlandet. Den har til tider vært svært populær – Edvard forteller om eventyrlig omsetning på 50 000 planter i løpet av en to års periode. Populariteten har imidlertid gått ned de siste årene, slik den har gjort generelt for knollplanter som det tar litt lenger tid å få resultater av.

Planten er litt treg til å komme med sine små røde blomster på våren, men når først så har skjedd, blomstrer den til frosten kommer. Den er lettstelt – man slipper å plukke visne blomster, og den ser fin ut allikevel. Litt av populariteten som var skyldtes nok dette.

Formering og stell:

Denne sorten er en typisk ute-plante, inne blir den for lang og strantete. Den tåler en del skygge, regn og vind. Litt kjøligere klima gjør at den blir tett og fin. Planten ser fin ut hele blomstringsperioden uten mye stell og plukking, og sneglene liker ikke denne typen i det hele tatt.

Gi den god humusjord og en del gjødsel underveis i blomstringsperioden.

Plantesorten får fort litt angrep av meldugg på høsten, men her fins gode midler å behandle med.
Den kan videre være litt utsatt for råte ; det er viktig å skifte dyrkingsplass innimellom.

Sorten formeres enklest ved deling av knoller.

Planten kan skaffes fra:

Steindal Gård
Tungenesveien 83
4070 Randaberg
Tlf. 51419599